13 Tips

Voor het omgaan met oorsuizen:

TIP 1.
Laat uw oren/gehoor altijd medisch en audiologisch onderzoeken op eventuele afwijkingen.

TIP 2.
Probeer spanningen te vermijden; spanning stimuleert een toch al te gespannen hoorsysteem.

TIP 3.
Zorg voor voldoende rust en vermijdt oververmoeidheid.

TIP 4.
Zoek zoveel mogelijk afleiding, onderneem activiteiten in de frisse buitenlucht (zuurstofrijk), maar las wel rustpauzes in.

TIP 5.
Tracht situaties waarbij veel lawaai is, te vermijden; gebruik zonodig gehoorbeschermers.

TIP 6.
Probeer zo goed mogelijk te slapen, met het hoofd wat hoger, b.v. op twee kussens. Een verminderde bloedaandrang naar de hersenen werkt gunstig op tinnitus.

TIP 7.
Zorg voor een goede bloeddruk, passend bij uw leeftijd.

TIP 8.
Leer uw oorsuizen te aanvaarden als een vervelende realiteit en probeer er zo weinig mogelijk aandacht aan te schenken.

TIP 9.
Men hoort het oorsuizen meestal in een stille omgeving. Een afleidend geluid, b.v. een radio, ventilator of zelfs een tikkende klok kan uw geluid maskeren.

TIP 10.
Lees bij medicijngebruik eerst de bijsluiter goed na op eventueel oorsuizenrisico.

TIP 11.
Gebruik kalmerende middelen alleen op voorschrift van uw arts en dan liefst zo weinig mogelijk.

TIP 12.
Wees matig met stimulerende middelen waaronder ook alcohol, koffie en zelfs chocolade worden gerekend.

TIP 13.
Tenslotte, probeer een zo overzichtelijk mogelijk leven te leiden.is